AKTUALNOŚCI
  08.08.2016|  Przebudowa Nabrzeża Gdyńskiego w Porcie Łeba

   W Łebie, na obszarze Portu u ujścia rzeki Łeby do morza prowadzona jest inwestycja "Przebudowa Nabrzeża Gdyńskiego w Porcie Łeba". Przedmiotowe nabrzeże o całkowitej długości 206,8 m znajduje się bezpośrednio na przedłużeniu Falochronu Wschodniego. Stan techniczny istniejącego nabrzeża był zły. Zauważalne były zapadliska powierzchni nabrzeża spowodowane prawdopodobnym wypłukiwaniem zasypu za ścianką szczelną, wywołane przez filtrację wód opadowych oraz wód pochodzących z basenu portowego. Ponadto zły stan techniczny spowodowany był poprzez uszkodzenia mechaniczne powstałe przez jednostki pływające dobijające do nabrzeża co jest wynikiem braku urządzeń odbojowych na nabrzeżu.

Zakres wykonywanych prac w ramach zadania obejmuje:
a) roboty rozbiórkowo -przygotowawcze,
b) rozbiórka nabrzeża,
c) wykonanie wykopu technologicznego,
d) naprawa izolacji ściągów na odcinku widocznym w wykopie technologicznym,
e) wykonanie oczepu ścianki szczelnej,
f) wykonanie nawierzchni nabrzeża oraz schodów wraz z podbudową,
g) prace wykończeniowe.

Prace wykonywane są przez firmę ENERGOPOL S.A. z siedzibą w Szczecinie. Zakończenie robót przewidziane jest do połowy października 2016. Kwota umowy z wykonawcą 1.539.468,82 zł brutto.


  02.08.2016|  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu...

   Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej "ustawą o obszarach morskich" oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej "projektem planu" oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Czytaj dalej...


  01.08.2016|  Seminarium nt. polskich możliwości...

   W dniu 27 lipca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się "Seminarium nt. polskich możliwości technologicznych i organizacyjnych oczyszczania polskiej strefy ekonomicznej z zatopionej w Bałtyku broni chemicznej", W ww. spotkaniu, z ramienia Urzędu Morskiego w Słupsku, udział wziął Tomasz Cepiński - Starszy Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego.

  26.07.2016|  Operatorzy bezzałogowego statku powietrznego

   W dniu 25.07.2016r. 9 pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku przystąpiło do państwowego egzaminu do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego uznawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Po napisaniu części teoretycznej przystąpiono do egzaminu praktycznego, który odbywał się na lotnisku aeroklubowym w Krępie Słupskiej.

Wszyscy operatorzy bezzałogowego statku powietrznego zdali egzamin. Gratulujemy.  15.07.2016|  Zlokalizowano wrak kutra

    W dniu 11.07.2016r. podczas rejsu "Hydrografem - 1" zlokalizowano wrak kutra "291", który osiadł na dnie. Jest to kuter, który w dniu 08.07.2016r. ok. 20.30 zatonął na obszarach morskich RP, w odległości ok. 8Mm. Nad wrakiem nie stwierdzono wydobywających się zanieczyszczeń ropopochodnych ani innych pływających przedmiotów.
Po weryfikacji wrak kutra "291" znajduje się na pozycji:
54o 32` 18,5816N, 16o 11` 57,5642E.  11.07.2016|  Cavaliada Summer Jumping

    W dniach 7 - 10 lipca w Kołobrzegu, w plażowej scenerii, pod gołym niebem odbyły się międzynarodowe zawody jeździeckie Cavaliada Summer Jumping. Po raz pierwszy w Europie arena sportowych zmagań jeźdźców i amazonek była usytuowana na plaży nad brzegiem morza. To czyniło ten projekt porównywalnym jedynie do prestiżowych zawodów odbywających się w Miami na Florydzie.

Każdy dzień został zakończony innym, wzbudzającym emocje publiczności, konkursem. W czwartkowy wieczór odbył się konkurs "Potęgi Skoku", polegający na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód, w tym roku w finale wysokość muru sięgnęła 2,10 metra. Konkurs odbył się pod patronatem Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. W piątek publiczność zobaczyła "Wenus vs. Mars", czyli zmagania drużyn kobiet i mężczyzn, którzy ścigali na dwóch identycznie ułożonych parkurach. Największą atrakcją ostatniego dnia Cavaliada Summer Jumping był Grand Prix, czyli wymagający zarówno dokładności, jak i szybkości konkurs, w którym został wyłoniony zwycięzca czterodniowych zmagań sportowych w Kołobrzegu.

W zawodach wzięło udziału około stu czołowych amazonek i jeźdźców pochodzących z całej Europy. Wydarzenie emitowane było na żywo w telewizyjnych kanałach sportowych platformy nc+, która wykupiła pełne prawa do transmisji zawodów.

  28.06.2016|  NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WAŻENIA KONTENERÓW

    Urząd Morski w Słupsku informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zamieszczone "Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS". Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://mgm.gov.pl/


  28.06.2016|  Ćwiczenia w Kołobrzegu

    W dniu 24 czerwca 2016 r. w Porcie Kołobrzeg odbyły się ćwiczenia w zakresie zwalczania zanieczyszczeń na wodach morskich. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie procedur alarmowych, zdolności przeciwdziałania oraz czasu reagowania poszczególnych służb lub organizacji. Ponadto w fazie końcowej ocena gotowości służb biorących udział w akcji oraz określenie potrzebnych zmian w organizacji zwalczania zanieczyszczeń w Porcie Kołobrzeg .
  28.06.2016|  Balex Delta 2016

    W dniu 20-22 czerwca 2016 w Kłajpedzie odbyły się międzynarodowe ćwiczenia Balex Delta 2016. W ćwiczeniach brało udział 15 specjalistycznych jednostek z ośmiu nadbałtyckich krajów. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stanu przygotowania państw członkowskich do akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na Morzu Bałtyckim. Dzięki tym ćwiczeniom możliwe było również sprawdzenie w praktyce komunikacji oraz współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia rozlewów ropopochodnych . W ćwiczeniach brała udział jako obserwator Jolanta Malec przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku.


  16.06.2016|  Pożegnanie Jana Brzóski

15 czerwca 2016 roku pracownicy oraz dyrekcja Urzędu Morskiego w Słupsku pożegnali, kończącego pracę zawodową, Pana Jana Brzóskę - Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego, który po 37 latach pracy w Urzędzie odszedł na zasłużoną emeryturę. Podczas pożegnania w imieniu pracowników Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak wręczył emerytowi pamiątkowy grawerton. Słowa uznania skierowane do p. Jana oraz bukiet kwiatów i prezenty były wyrazem wdzięczności i podziękowań za pracę i wspólnie spędzony czas. Życzymy odnalezienia się w nowej sytuacji, dużo zdrowia, pomyślności, życiowego optymizmu oraz uśmiechu, który zawsze gościł na twarzy pana Jana. Powodzenia.

  15.06.2016|  Zaproszenie na Seminarium Szkoleniowe

Dnia 22 czerwca 2016 r., w budynku Urzędu Morskiego w Słupsku (al. Henryka Sienkiewicza 18, sala 41, godz. 9.30), odbędzie się Seminarium Szkoleniowe "Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych pochodzących z wypadków morskich". Projekt realizowany jest na potrzeby Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska. ... program spotkania

  9.06.2016|  Szkolenie NFOŚiGW dla Wnioskodawców projektów LIFE

    W dniu 08 czerwca 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja współfinansująca oraz Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE zorganizował szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

Szkolenie organizowane było w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską naboru wniosków LIFE 2016 oraz ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.
Ma ono ma na celu zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z wymaganiami NFOŚiGW odnośnie przedkładanych wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć LIFE ze środków krajowych.
Podczas szkolenia podejmowana będą również problematyka wymagań wynikających z regulacji i wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących projektów LIFE.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku, który planuje składanie wniosku o dofinansowanie w aktualnym naborze.

  1.06.2016|  SZKOLENIE OBRONNE KIEROWNICZEJ KADRY URZĘDU

    W dniu 20 maja b.r. na terenie Szkoły Policji w Słupsku odbyło się szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku. W ramach części teoretycznej omówione Gotowość Obronne Państwa oraz Planowanie Operacyjne które zaprezentował omówił pan Andrzej Brzuzan Główny Specjalista d/s Obronnych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kolejnym tematem było przedstawienie przez podinspektora Piotra Cekałe Naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych prezentacji 70 lat Szkoły Policji w Słupsku oraz Dzień z życia słuchacz Szkoły Policji w Słupsku. W trakcie szkolenia zwiedzono obiekty dydaktyczne słupskiej policyjnej Alma Mater.

  30.05.2016|  Projekt Virtual Arch

    Dnia 24 maja 2016 r. przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku - dyrektor ds. Inspekcji Morskiej Maciej Jeleniewski oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych Aleksander Duszny wzięli udział w spotkaniu odnośnie przygotowania międzynarodowego projektu pt. Virtual Arch z Programu Central Europe i budowania struktury partnerskiej projektu. Projekt dotyczy digitalizacji obiektów archeologicznych, w tym również obiektów archeologii podwodnej. Polscy partnerzy mają zajmować się w projekcie aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej.

  19.05.2016|  Praca Urzędu Morskiego w dniach 27 maja i 4 czerwca 2016 roku.

    Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., 27 maja 2016 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla rządowej administracji centralnej (ministerstw i urzędów centralnych) oraz terenowej (m.in. urzędów morskich, urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej, nadzoru budowlanego, inspekcji i urzędów statystycznych).
Dzień 4 czerwca 2016 r. wyznaczony został dniem pracy.
    Pełna treść zarządzenia Szefa KPRM

  20.04.2016|  Wizyta Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Ustce.

   W dniu 20 kwietnia 2016 roku w usteckim ratuszu doszło do spotkania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka z rybakami oraz władzami samorządowymi. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z ochroną Bałtyku oraz jego zasobów. Następnie Minister wraz z przedstawicielami władz lokalnych, udali się w rejs po porcie usteckim, aby ocenić stan techniczny infrastruktury portowej. W trakcie rejsu rozmawiano o modernizacji i rozbudowie portu usteckiego, a także o sposobach finansowania tych przedsięwzięć. Minister wspomniał o współpracy Urzędu Morskiego w Słupsku z władzami miasta Ustki w zakresie opracowania projektu oraz pozyskania środków unijnych na inwestycje w porcie Ustka. Urząd Morski w Słupsku na spotkaniu w Ustce reprezentował Dyrektor Włodzimierz Kotuniak.

  19.04.2016|  Otwarcie wystawy „40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej”.

   W Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbył się w dniu 19.04.2016 r. wernisaż nowej wystawy czasowej, poświęconej dziejom Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Otwarcie wystawy jest jednym z elementów obchodów przypadającego na ten rok jubileuszu PŻB. Polska Żegluga Bałtycka – PŻB, rozpoczęła działalność 31 stycznia 1976 i od początku istnienia związana jest z portem w Kołobrzegu. W otwarciu jako zaproszeni goście uczestniczyli Włodzimierz Kotuniak- Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Andrzej Borowiec- Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Tytuł wystawy „40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej”.

[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2016